Thông báo
Hoàn học phí học kỳ 1, 2011-2012 đối với sinh viên khóa 37 được xét miễn học phần
Ngày đăng 02/11/2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
---------------------------------------
Số: 1919/TB-ĐHCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh Phúc
-------------------------------------
Cần Thơ, ngày 01 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v Hoàn học phí học kỳ 1, 2011-2012

đối với sinh viên khóa 37 được xét miễn học phần

                        Kính gửi:

                                      -  Lãnh đạo các đơn vị;

                                      - Cố vấn học tập các lớp khóa 37;

                                      - Sinh viên các lớp chuyên ngành khóa 37.

 

             Học kỳ 1, 2011-2012, sinh viên (SV) khóa 37 đã được bố trí học theo một chương trình cố định. Tuy nhiên, có một vài học phần SV đã tích lũy ở những chương trình đào tạo khác và đề nghị Trường xét cho miễn học. 

             Trường sẽ hoàn trả lại phần học phí đã đóng đối với các học phần đã được xét miễn. Thủ tục nhận lại học phí như sau:

- Cố vấn học tập (CVHT) tập hợp danh sách sinh viên được miễn học phần (theo mẫu) và kiểm tra các giấy tờ có liên quan, ký tên xác nhận, trình lãnh đạo đơn vị ký và gửi danh sách cho Phòng Đào tạo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/11/2011.

- Phòng Đào tạo sẽ tổng hợp, kiểm tra và chuyển danh sách cho Phòng Tài vụ. Việc chi trả thực hiện bắt đầu từ ngày 21/11/2011 đến hết ngày 25/11/2011.

- Lớp phó phụ trách đời sống (hoặc ủy quyền cho cá nhân) đem theo chứng minh nhân dân (hoặc thẻ SV nếu đã được cấp) đến Phòng Tài vụ nhận theo danh sách lớp và chuyển trả lại cho từng SV thuộc lớp.

           Sau thời gian trên, mọi vấn đề liên quan đến phần học phí này sẽ không được giải quyết.

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo đến CVHT và những SV có liên quan thực hiện hoàn tất các thủ tục để được hoàn trả theo tinh thần thông báo này./.

  KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Văn XêCác thông báo khác
Kế hoạch tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy cho HSSV (17/04/2014)
Về việc nghỉ Lễ kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao... (16/04/2014)
Về việc xét cấp học bổng Vallet năm 2014 (16/04/2014)
Tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2014 (đối... (15/04/2014)
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2014 đợt... (15/04/2014)
Kết quả bỏ phiếu tán thành của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo... (11/04/2014)
Lễ kỷ niệm ngày thành lập ngành Công nghệ Thực phẩm (12/5/1978-12/5/2014) (10/04/2014)
Điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ 2, 2013-2014 và kế hoạch giảng dạy, học... (07/04/2014)
Họp mặt truyền thống ngành quản lý đất đai năm 2014 (07/04/2014)
Lịch thi đấu - Hội thao Trường lần thứ 34 (01/04/2014)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University