Thông báo
Tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, năm 2012
Ngày đăng 09/06/2012

Căn cứ Quy định đào tạo liên thông (ĐTLT) trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Chỉ tiêu kế hoạch tuyển mới đào tạo năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh đại học chính quy - đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2012,
» Xem chi tiết...Các thông báo khác
Thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động... (22/04/2014)
Hội nghị tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... (22/04/2014)
Tuyển dụng lao động làm việc tại trường Đại học Cần Thơ (21/04/2014)
Thay đổi địa điểm Họp mặt truyền thống ngành Quản lý đất đai năm 2014 (21/04/2014)
Tuyển dụng lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm (18/04/2014)
Kế hoạch tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy cho HSSV (17/04/2014)
Về việc nghỉ Lễ kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao... (16/04/2014)
Về việc xét cấp học bổng Vallet năm 2014 (16/04/2014)
Tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2014 (đối... (15/04/2014)
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2014 đợt... (15/04/2014)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University